(Βασισμένο στο Σύστημα της Ελληνικής Οκτωηχίας)

 

Στα μαθήματα δίνεται έμφαση:

1. Στην γνησιότητα και δομή του ποιητικού λόγου και την ντοπιολαλιά
2. Στην ορθή εκφορά του λόγου
3. Στη ρυθμολογία του ποιητικού κειμένου και του μέλους
4. Στον χαρακτηρισμό και την ένταξη των τραγουδιών στο Σύστημα των οκτώ ήχων και των κλάδων τους
5. Στον ρόλο του λαούτου στην παραδοσιακή ορχήστρα και την ρυθμική υποστήριξη του τραγουδιού
6. Στη δομή της παραδοσιακής ορχήστρας
 
Διδασκαλία: Βασίλης Σμάνης